Đơn vị lắp đặt trạm biến áp, hạng mục này đã được hai bên nghiệm thu hoàn thành trong tháng 01/2022, bên cung cấp dịch vụ lập hóa đơn đối với hạng mục nêu trên vào thời điểm tháng 02/2022 thì có được giảm thuế GTGT không?

CN Công ty CP Sữa Việt Nam - Nhà máy Sữa Bình Định, mã số thuế 0300588569-012, hỏi:
Đơn vị lắp đặt trạm biến áp, hạng mục này đã được hai bên nghiệm thu hoàn thành trong tháng 01/2022, bên cung cấp dịch vụ lập hóa đơn đối với hạng mục nêu trên vào thời điểm tháng 02/2022 thì có được giảm thuế GTGT không?

Trả lời:

Trường hợp đơn vị lắp đặt trạm biến áp, hạng mục này đã được hai bên nghiệm thu hoàn thành trong tháng 01/2022, thì bên cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn tại thời điểm tháng 01/2022 (thời điểm nghiệm thu hoàn thành, bàn giao). Trường hợp bên cung cấp dịch vụ lập hóa đơn đối với hạng mục nêu trên vào thời điểm tháng 02/2022 thì không được giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội. Đơn vị yêu cầu bên cung cấp dịch vụ lập hóa đơn với mức thuế suất thuế GTGT là 10%. 

(Công văn số 419/CT-TTHT ngày 18/02/2022 của Cục Thuế tỉnh Bình Định)

Đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, trong tháng 01/2022 có những hạng mục công trình đã được hai bên nghiệm thu hoàn thành khối lượng và chủ đầu tư chấp thuận thanh toán, đơn vị lập hóa đơn đối với hạng mục đã hoàn thành tháng 01 vào th

Công ty TNHH Phương Đông, mã số thuế 4100354070, hỏi:

Đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, trong tháng 01/2022 có những hạng mục công trình đã được hai bên nghiệm thu hoàn thành khối lượng và chủ đầu tư chấp thuận thanh toán, đơn vị lập hóa đơn đối với hạng mục đã hoàn thành tháng 01 vào thời điểm tháng 02/2022 thì có được giảm thuế GTGT không?
Về cách lập hóa đơn GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT như thế nào?

Trả lời:

Trường hợp đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, trong tháng 01/2022 có những hạng mục công trình đã được hai bên nghiệm thu hoàn thành khối lượng và chủ đầu tư chấp thuận thanh toán, thì đơn vị phải lập hóa đơn tại thời điểm tháng 01/2022 (thời điểm nghiệm thu hoàn thành, bàn giao). Trường hợp đơn vị lập hóa đơn đối với hạng mục đã hoàn thành tháng 01 vào thời điểm tháng 02/2022 thì không được giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội. Đơn vị lập hóa đơn với mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

Trường hợp đơn vị kinh doanh nhiều hàng hóa, dịch vụ thì khi lập hóa đơn phải lập riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT. Trường hợp đơn vị không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT thì không được giảm thuế GTGT.

(Công văn số 441/CT-TTHT ngày 21/02/2022 của Cục Thuế tỉnh Bình Định)

Ngành nghề kinh doanh của Công ty là cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ có mã ngành 1610, không có trong các Phụ lục kèm theo Nghị định số 15, do vậy có được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 8% từ 01/02/2022 đến 31/12/2022

Công ty Cổ phần Đầu tư và KDTH Thương Thảo, mã số thuế 4100444006, hỏi:
Ngành nghề kinh doanh của Công ty là cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ có mã ngành 1610, không có trong các Phụ lục kèm theo Nghị định số 15, do vậy có được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 8% từ 01/02/2022 đến 31/12/2022 hay không?
Về số tiền thuế phải nộp trên doanh thu đối với trường hợp đang bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn như thế nào?

Trả lời:

Ngành nghề kinh doanh của Công ty là cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ có mã ngành 1610, không có trong các Phụ lục kèm theo Nghị định số 15, do vậy được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 8% từ 01/02/2022 đến 31/12/2022.

Hiện nay chưa có quy định để giảm thuế GTGT 2% cho trường hợp NNT bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn, cho nên khi Công ty có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn thì phải nộp tối thiểu 18% tính trên doanh thu ghi trên hóa đơn, kể cả trường hợp xuất hàng hóa dịch vụ được giảm thuế GTGT theo Nghị định 15. Cục Thuế cũng xin tiếp nhận phản ánh này của Công ty để báo cáo cấp có thẩm quyền nghiên cứu tháo gỡ trong thời gian tới.

(Công văn số 443/CT-TTHT ngày 22/02/2022 của Cục Thuế tỉnh Bình Định)

Đơn vị kinh doanh dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Trong quá trình kinh doanh, đơn vị thu giá dịch vụ (theo đơn giá tối đa của UBND tỉnh Bình Định ban hành) đối với hộ dân có nhà ở

Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định, mã số thuế 4100298570, hỏi:
Đơn vị kinh doanh dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Trong quá trình kinh doanh, đơn vị thu giá dịch vụ (theo đơn giá tối đa của UBND tỉnh Bình Định ban hành) đối với hộ dân có nhà ở mặt tiền đường phố là: 36.000 đồng/tháng (đã bao gồm thuế GTGT 10%), thì dịch vụ này có được giảm 2% thuế GTGT theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội từ ngày 01/02/2022 đến 31/12/2022 hay không?

Trả lời:

Trường hợp đơn vị kinh doanh dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Trong quá trình kinh doanh, đơn vị thu giá dịch vụ (theo đơn giá tối đa của UBND tỉnh Bình Định ban hành) đối với hộ dân có nhà ở mặt tiền đường phố là: 36.000 đồng/tháng (đã bao gồm thuế GTGT 10%), thì dịch vụ này được giảm 2% thuế GTGT theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội từ ngày 01/02/2022 đến 31/12/2022. Do vậy, khi thu tiền của các hộ dân nêu trên đơn vị thực hiện giảm mức thu tương ứng 2% thuế GTGT theo quy định. Tương ứng với phương án 2 nêu tại công văn số 59/CTMT ngày 08/02/2022 của Công ty CP Môi trường Bình Định.  

(Công văn số 399/CT-TTHT ngày 16/02/2022 của Cục Thuế tỉnh Bình Định)

Đơn vị có hoạt động kinh doanh là: bảo dưỡng xe Ô tô, có thay thế: phụ tùng xe Ô tô; hoạt động gò hàn, sơn xe Ô tô; dịch vụ bảo dưỡng xe có thay dầu nhớt thì có được giảm thuế GTGT không?

Công ty Cổ phần Ô tô Bình Định, mã số thuế 4101468352, hỏi:
Đơn vị có hoạt động kinh doanh là: bảo dưỡng xe Ô tô, có thay thế: phụ tùng xe Ô tô; hoạt động gò hàn, sơn xe Ô tô; dịch vụ bảo dưỡng xe có thay dầu nhớt thì có được giảm thuế GTGT không?

Trả lời:

Trường hợp đơn vị có hoạt động kinh doanh là: bảo dưỡng xe Ô tô, có thay thế: phụ tùng xe Ô tô; hoạt động gò hàn, sơn xe Ô tô thì: 02 hoạt động này là dịch vụ sửa chữa xe, không thuộc dịch vụ chịu Thuế tiêu thụ đặc biệt được chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐCP nên thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT từ 01/2/2022 đến 31/12/2022. Riêng dịch vụ bảo dưỡng xe có thay dầu nhớt, mặt hàng “dầu nhớt” thuộc mã hàng cấp 6: 192002 (Nhiên liệu dầu và xăng; dầu mỡ bôi trơn) của Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP, nên mặt hàng dầu nhớt thuộc diện không được giảm thuế GTGT.  

(Công văn số 400/CT-TTHT ngày 16/02/2022 của Cục Thuế tỉnh Bình Định)

Đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm rạ và vật liệu tết bện thì có được giảm thuế GTGT không?

Công ty TNHH SX TM Huỳnh Lưu Ngãi, mã số thuế 4101425207, hỏi:
Đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm rạ và vật liệu tết bện thì có được giảm thuế GTGT không?

Trả lời:

Trường hợp đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm rạ và vật liệu tết bện, nếu các sản phẩm này thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 10%, thì được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 8% từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.  

(Công văn số 401/CT-TTHT ngày 16/02/2022 của Cục Thuế tỉnh Bình Định)

Sản phẩm của đơn vị từ đá khối nguyên liệu qua quy trình sản xuất bao gồm nhiều công đoạn chế biến: cưa, mài bóng, cắt quy cách tạo dáng, gia công bề mặt (băm, đốt, tẩy) tạo thành sản phẩm hoàn thiện dùng để ốp lát, lát sân vườn, làm bia

Công ty TNHH Tân Long Granite, mã số thuế 4100355437, hỏi:
Sản phẩm của đơn vị từ đá khối nguyên liệu qua quy trình sản xuất bao gồm nhiều công đoạn chế biến: cưa, mài bóng, cắt quy cách tạo dáng, gia công bề mặt (băm, đốt, tẩy) tạo thành sản phẩm hoàn thiện dùng để ốp lát, lát sân vườn, làm bia mộ thì có được giảm thuế GTGT?

Trả lời:

Trường hợp đơn vị có hoạt động kinh doanh là: sản phẩm đá granit dùng để ốp lát, lát sân vườn, làm bia mộ thì:

- Nếu sản phẩm đá granit đã hoặc chưa đẽo thô hoặc chỉ mới cắt thành khối hoặc tấm hình chữ nhật, hình vuông theo nhiều kích cỡ khác nhau thì sản phẩm đá granit này thuộc mã ngành 0810112 của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP nên không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT từ 01/2/2022 đến 31/12/2022.

- Nếu sản phẩm đá granit đã hoặc chưa đẽo thô hoặc chỉ mới cắt thành khối hoặc tấm hình chữ nhật, hình vuông theo nhiều kích cỡ khác nhau nêu trên, tiếp tục qua các công đoạn chế biến gia công bề mặt như mài bóng, băm, đốt, tẩy thì sản phẩm đá granit được xác định đã qua gia công, không thuộc mã ngành 0810112 của Phụ lục I nên thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT từ 01/2/2022 đến 31/12/2022.

(Công văn số 460/CT-TTHT ngày 23/02/2022 của Cục Thuế tỉnh Bình Định)

Đơn vị kinh doanh dịch vụ bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (thuộc mã 453 “Phụ lục Danh mục và nội dung hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 43/2018QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 20

Công ty Cổ phần DANA - Chi nhánh Bình Định, mã số thuế 0400259800-002, hỏi:
Đơn vị kinh doanh dịch vụ bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (thuộc mã 453 “Phụ lục Danh mục và nội dung hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 43/2018QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ”) thì có được giảm thuế GTGT từ ngày 01/02 đến 31/12/2022? Trường hợp có giảm thuế GTGT thì có phân biệt hàng tồn kho trước 01/02/2022 hay không?

Trả lời:

Trường hợp đơn vị kinh doanh dịch vụ bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (thuộc mã 453 “Phụ lục Danh mục và nội dung hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 43/2018QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ”) không thuộc Danh  mục  hàng  hóa,  dịch  vụ Phụ lục  I,  II,  III  của  Nghị định 15/2022/NĐ-CP nên được giảm thuế GTGT. Như vậy, từ ngày 01/02 đến 31/12/2022 khi bán hàng hóa là phụ tùng ô tô cho khách hàng đơn vị lập hóa đơn với thuế suất thuế GTGT là 8% (không phân biệt hàng tồn kho trước hoặc sau 01/02/2022).

(Công văn số 510/CTBDI-TTHT ngày 24/02/2022 của Cục Thuế tỉnh Bình Định)

Đơn vị kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ, trong đó có loại được giảm và không được giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Việc lập hóa đơn riêng gặp nhiều bất cập. Đơn vị không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, d

Chi nhánh Công ty CP Espace Business Huế tại Bình Định, mã số thuế 3300854978-002, hỏi:
Đơn vị kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ, trong đó có loại được giảm và không được giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Việc lập hóa đơn riêng gặp nhiều bất cập. Đơn vị không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ thì có được giảm thuế hay không?

Trả lời:

Trường hợp đơn vị kinh doanh nhiều hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT theo Nghị định 15 của Chính phủ, thì khi bán hàng hóa, dịch vụ đơn vị phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT. Trường hợp đơn vị không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT thì không được giảm thuế GTGT theo quy định trên.

Đối với kiến nghị của đơn vị về những bất cập khi lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT theo Nghị định 15, Cục Thuế xin tiếp nhận ý kiến này và sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền nghiên cứu tháo gỡ trong thời gian đến.

(Công văn số 567/CTBDI-TTHT ngày 01/3/2022 của Cục Thuế tỉnh Bình Định)

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay1,681
  • Tháng hiện tại30,209
  • Tổng lượt truy cập1,178,703
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với các dịch vụ công của ngành Thuế Bình Định?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây