Tỷ suất thuế GTGT trên Doanh thu - Năm 2021

Thứ ba - 25/10/2022 03:07 1.103 0
Tỷ suất thuế GTGT trên Doanh thu (đối với một số ngành nghề) - Năm 2021
Tỷ suất thuế GTGT trên Doanh thu - Năm 2021
TỶ SUẤT THUẾ GTGT PHẢI  NỘP TRÊN DOANH THU NĂM 2021 (Đối với 1 số ngành nghề)
Mã số thuế Tên đơn vị Tổng doanh thu GTGT phải nộp  Tỷ suất GTGT/DTHU (%) Ngành nghề
0100686174-479 NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN AN LÃO BÌNH ĐỊNH 4.135.143.491,0 201.652.199,0            4,877 Tín dụng, ngân hàng
0302963695-012 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CP VIỆT Á - CHI NHÁNH QUY NHƠN 2.710.290.632,0 21.082.921,0            0,778 Tín dụng, ngân hàng
0100686174-191 NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH BÌNH ĐỊNH 115.677.923.095,0 887.403.161,0            0,767 Tín dụng, ngân hàng
0100686174-482 NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN PHÙ CÁT BÌNH ĐỊNH 77.483.608.055,0 519.612.246,0            0,671 Tín dụng, ngân hàng
0100686174-483 NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN HOÀI ÂN BÌNH ĐỊNH 84.853.314.042,0 508.935.703,0            0,600 Tín dụng, ngân hàng
0100686174-476 NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN TÂY SƠN BÌNH ĐỊNH 72.865.337.950,0 419.191.833,0            0,575 Tín dụng, ngân hàng
0100686174-475 NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH 111.302.621.833,0 603.343.384,0            0,542 Tín dụng, ngân hàng
0100686174-477 NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỊ XÃ HOÀI NHƠN BÌNH ĐỊNH 151.936.543.121,0 790.515.085,0            0,520 Tín dụng, ngân hàng
0200253985-035 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á  - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 34.152.013.887,0 172.757.660,0            0,506 Tín dụng, ngân hàng
0100686174-484 NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN VÂN CANH BÌNH ĐỊNH 28.589.813.641,0 143.541.950,0            0,502 Tín dụng, ngân hàng
0301442379-037 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 25.002.047.178,0 124.184.244,0            0,497 Tín dụng, ngân hàng
0100686174-486 NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN VĨNH THẠNH BÌNH ĐỊNH 37.666.985.415,0 183.189.391,0            0,486 Tín dụng, ngân hàng
0301103908-026 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 441.095.291.510,0 2.065.305.041,0            0,468 Tín dụng, ngân hàng
0100686174-485 NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN PHÙ MỸ BÌNH ĐỊNH 147.191.935.359,0 682.498.059,0            0,464 Tín dụng, ngân hàng
0100112437-008 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 536.490.051.385,0 2.141.957.874,0            0,399 Tín dụng, ngân hàng
0100112437-055 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUY NHƠN 411.242.175.390,0 1.624.783.616,0            0,395 Tín dụng, ngân hàng
0100686174-481 NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỊ XÃ AN NHƠN BÌNH ĐỊNH 132.941.993.899,0 514.306.459,0            0,387 Tín dụng, ngân hàng
0100686174-480 NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ QUY NHƠN BÌNH ĐỊNH 81.838.078.165,0 281.157.550,0            0,344 Tín dụng, ngân hàng
0100686174-478 NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ TÀI BÌNH ĐỊNH 57.165.304.390,0 189.644.426,0            0,332 Tín dụng, ngân hàng
0100150619-039 Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Bình Định 891.938.066.011,0 2.612.955.252,0            0,293 Tín dụng, ngân hàng
0100111948-133 Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Khu Công Nghiệp Phú Tài 519.524.986.038,0 1.420.820.667,0            0,273 Tín dụng, ngân hàng
0100111948-024 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 471.892.432.749,0 879.081.435,0            0,186 Tín dụng, ngân hàng
0100150619-088 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ TÀI 1.438.741.235.161,0 2.315.428.728,0            0,161 Tín dụng, ngân hàng
1700197787-108 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 57.507.084.908,0 84.315.262,0            0,147 Tín dụng, ngân hàng
0100150619-147  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUY NHƠN 604.291.061.981,0 812.464.694,0            0,134 Tín dụng, ngân hàng
0300608092-078 Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh - Chi Nhánh Bình Định 228.749.890.352,0 242.105.553,0            0,106 Tín dụng, ngân hàng
6300048638-077 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 75.911.865.535,0 57.513.882,0            0,076 Tín dụng, ngân hàng
0101057919-017 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUY NHƠN 123.762.438.070,0 76.602.271,0            0,062 Tín dụng, ngân hàng
0200124891-040 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 543.804.630.781,0 124.706.921,0            0,023 Tín dụng, ngân hàng
0311449990-001 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 23.491.498.560,0 403.678.771,0            1,718 Tín dụng, ngân hàng
  Tỷ suất bình quân ngành hoạt động tín dụng, ngân hàng           0,576  
0400485944-005 Chi Nhánh Công Ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng Tại Bình Định 52.109.944.604,0 362.960.423,0            0,697 Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan
4400114094-004 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN TẠI BÌNH ĐỊNH 610.843.609.004,0 12.118.840.819,0            1,984 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
0100108688-029 Chi Nhánh Xăng Dầu Quân Đội Khu Vực Tây Nguyên - Công Ty TNHH Một Thành Viên Tổng Công Ty Xăng Dầu Q 744.504.269.085,0 10.744.475.296,0            1,443 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
0100107638-034 CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM (SKYPEC) TẠI BÌN 188.446.147.339,0 2.092.105.150,0            1,110 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
4100406219 CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH 294.794.171.693,0 1.332.710.198,0            0,452 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
0106939537-003 CHI NHÁNH NHỰA ĐƯỜNG PETROLIMEX BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY TNHH NHỰA ĐƯỜNG PETROLIMEX 409.103.281.792,0 1.019.765.031,0            0,249 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
4100668616 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HIỆP HÒA 1.184.814.473.104,0 503.345.343,0            0,042 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
0300649476-012 Chi Nhánh Tổng Công Ty Thương Mại Kỹ Thuật Và Đầu Tư - Công Ty Cổ Phần Tại Bình Định 791.842.238.745,0 13.858.960.269,0            1,750 Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan
4100648560 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUY NHƠN 230.587.404.656,0 1.026.382.826,0            0,445 Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan
4100259821 CÔNG TY XĂNG DẦU BÌNH ĐỊNH 2.810.281.517.123,0 62.554.271.458,0            2,226 Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
4100575464 CÔNG TY TNHH TÂN XUÂN LỘC 58.660.697.885,0 175.084.178,0            0,298 Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
  Tỷ suất bình quân ngành xăng dầu           0,972  
4100300300 CÔNG TY TNHH XUÂN HIẾU 215.236.754.974,0 179.811.299,0            0,084 Bán buôn sắt, thép
0106869738-029 Trung Tâm Kinh Doanh Vnpt - Bình Định - Chi Nhánh Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông 358.276.665.010,0 1.222.423.746,0            0,341 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
4100258810-005 XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG TRUNG - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG QUANG TR 11.692.040.045,0 271.273.631,0            2,320 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
4100733777 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI QUY NHƠN 365.191.995.152,0 1.518.504.836,0            0,416 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  Tỷ suất bình quân ngành vật liệu, linh kiện…           0,790  
0100110768-025 Công Ty Bảo Hiểm PJICO Bình Định 42.793.718.178,0 3.123.857.511,0            7,300 Bảo hiểm nhân thọ
0301458065-027 Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bảo Long - Công Ty Bảo Hiểm Bảo Long Bình Định 8.017.192.534,0 254.092.466,0            3,169 Bảo hiểm phi nhân thọ
0303705665-018 Chi Nhánh Bảo Hiểm AAA Bình Định 4.230.103.936,0 375.167.189,0            8,869 Bảo hiểm phi nhân thọ khác
0100774631-011 Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện  Bình Định 97.918.417.487,0 4.960.873.605,0            5,066 Bảo hiểm phi nhân thọ khác
0100931299-007 Công Ty Bảo Hiểm BIDV Bình Định 103.920.976.890,0 4.615.805.315,0            4,442 Bảo hiểm phi nhân thọ khác
0101527385-021 Công Ty Bảo Việt Bình Định 86.638.026.908,0 2.710.691.460,0            3,129 Hoạt động hỗ trợ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội
  Tỷ suất bình quân ngành bảo hiểm           5,329  
4100259236-013 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI - NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐÁ ỐP LÁT BÌNH ĐỊNH 106.854.923.202,0 5.484.114.865,0            5,132 Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
4100259236-005 XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG NHƠN HÒA - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI 103.039.918.271,0 5.098.979.633,0            4,949 Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
4100520289 CÔNG TY TNHH THANH THẢNH 62.826.480.560,0 2.048.127.319,0            3,260 Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
4100259236-025 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI - NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐÁ LONG MỸ 153.978.864.006,0 3.200.735.855,0            2,079 Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
4100524999 Công Ty TNHH Tân Trung Nam 26.170.518.871,0 286.471.633,0            1,095 Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
4100566692 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOÁNG SẢN TUẤN ĐẠT 62.363.518.542,0 3.454.880.060,0            5,540 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
4100440643 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN CẦU - GRANITE 206.166.125.348,0 4.321.808.468,0            2,096 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
4100384491 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỊNH PHÁT QUY NHƠN 171.145.511.014,0 2.185.936.005,0            1,277 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
4100267290 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP PHÚ QUÝ 15.549.180.480,0 48.053.294,0            0,309 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
4100523459 CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN QUI LONG 13.600.033.824,0 15.723.096,0            0,116 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
4100790599 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thịnh Gia 64.942.526.427,0 468.726.291,0            0,722 Khai thác đá
  Tỷ suất bình quân ngành khái tác, chế biến đá           2,416  
3600224423-044 CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM - CHI NHÁNH 2 TẠI BÌNH ĐỊNH 699.442.843.967,0 300.492.467,0            0,043 Chăn nuôi lợn
4101503367 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI NEW HOPE BÌNH ĐỊNH 120.879.842.801,0 1.162.500,0            0,001 Chăn nuôi lợn
4100483485 Công Ty CP Đông Lạnh Quy Nhơn 158.357.392.458,0 1.088.033.497,0            0,687 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
4100302682 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HOÀI NHƠN 752.140.067.936,0 4.284.053.088,0            0,570 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
4101446327 CÔNG TY TNHH VIỆT ÚC - PHÙ MỸ 127.064.779.473,0 14.124.470,0            0,011 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
2500175548-009 CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 491.832.796.059,0 76.109.870,0            0,015 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
1100598642-013 CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 2.799.965.483.538,0 367.103.661,0            0,013 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
4100621223 CÔNG TY TNHH  DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT EH BÌNH ĐỊNH VIỆT NAM 336.254.460.720,0 34.319.623,0            0,010 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
3600233178-012 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI BÌNH ĐỊNH 2.467.482.249.400,0 161.796.987,0            0,007 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
4101393851 CÔNG TY TNHH ANT (MV) 2.308.189.051.458,0 148.717.687,0            0,006 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
1100439762-009 CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 1.839.493.056.629,0 98.324.140,0            0,005 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
3600224423-085 CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM - NHÀ MÁY THỨC ĂN GIA SÚC BÌNH ĐỊNH 5.318.049.685.079,0 215.145.582,0            0,004 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
4100355557 CÔNG TY TNHH HẢI NGUYÊN 63.140.306.164,0 309.643.946,0            0,490 Bán buôn thủy sản
3600224423-040 CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM - CHI NHÁNH 3 TẠI BÌNH ĐỊNH 248.837.116.384,0 121.041.999,0            0,049 Sản xuất giống thuỷ sản
4100554305 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT ÚC - BÌNH ĐỊNH 483.989.908.110,0 4.925.896,0            0,001 Sản xuất giống thuỷ sản
  Tỷ suất bình quân ngành chăn nuôi, thức ăn gia cầm, các sp thủy sản           0,128  
4100429992 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HOÀN CẦU 29.299.493.295,0 2.427.374.787,0            8,285 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
4100515627 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG P.B.C 3.491.387.126,0 191.528.706,0            5,486 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
4101488359 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐÔNG BÀN THÀNH 16.866.781.101,0 561.387.088,0            3,328 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
0102853832-013 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT – NHẬT TẠI BÌNH ĐỊNH 38.379.640.411,0 1.135.024.117,0            2,957 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
4100635882 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KCN NHƠN HÒA 55.479.823.790,0 842.833.328,0            1,519 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
4100579765 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN - NHƠN HỘI 170.271.742.394,0 2.148.747.206,0            1,262 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  Tỷ suất bình quân ngành bất động sản           3,806  
4101444827 CÔNG TY TNHH GỖ THÀNH PHÚC 72.651.235.346,0 5.612.731.383,0            7,726 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
4100457421 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚ HIỆP 290.249.082.718,0 10.675.806.652,0            3,678 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
4101415343 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TRƯỜNG THỊNH 18.497.760.606,0 518.647.966,0            2,804 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
0300635522-004 Xí Nghiệp Chế Biến Lâm Sản Xuất Khẩu Mỹ Nguyên - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Xnk Lâm Sản S 122.647.555.758,0 2.796.637.511,0            2,280 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
4100461322 CÔNG TY TNHH PHÚ SƠN 133.531.007.814,0 853.701.033,0            0,639 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
4100258987 TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN 198.432.076.694,0 778.160.903,0            0,392 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
4100560965 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MINH ĐẠT 38.356.544.671,0 6.401.641,0            0,017 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
4100598260 CÔNG TY TNHH HOÀNG TRANG 85.311.332.953,0 2.290.120,0            0,003 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
  Tỷ suất bình quân ngành chế biến gỗ           2,192  
4100931793-003 Chi Nhánh Công Ty TNHH Hào Hưng Phát 62.051.078.758,0 5.488.045.192,0            8,844 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
4101418312 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÂN CANH 470.436.309.337,0 41.251.183.459,0            8,769 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
4101453268 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BÌNH ĐỊNH 107.966.147.772,0 9.013.237.995,0            8,348 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
4100241398 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BẢO VY 3.713.772.970,0 217.725.455,0            5,863 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
4100624746 CÔNG TY TNHH SÔNG KÔN 165.359.165.905,0 8.954.840.099,0            5,415 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
4101429106 CÔNG TY TNHH KHƯƠNG ĐÀI 379.462.580.883,0 16.219.369.457,0            4,274 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
4100259155 CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU GIẤY QUI NHƠN 276.487.018.862,0 11.437.053.618,0            4,137 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
4100409347 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THANH QUÝ 265.197.992.600,0 7.632.620.353,0            2,878 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
4100456410 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG PHÁT 1.155.919.872.025,0 23.539.907.223,0            2,036 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
4101394830 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG ACE QUI NHƠN 215.315.615.101,0 1.439.020.858,0            0,668 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
4101075746 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH HƯNG 713.102.922.547,0 709.844.215,0            0,100 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
4100931793 CÔNG TY TNHH HÀO HƯNG PHÁT 74.619.769.384,0 3.983.002.256,0            5,338 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
  Tỷ suất bình quân ngành rơm, rạ, tre nứa….           4,723  
4100385343 CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN CERAMIC VIỆT NAM 93.631.974.987,0 2.423.451.165,0            2,588 Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
4100506132 CÔNG TY CỔ PHẦN BICEM 219.267.201.684,0 5.707.974.003,0            2,603 Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
4100301199 CÔNG TY TNHH BAO BÌ LẠC VIỆT 35.838.748.339,0 1.897.743.144,0            5,295 Sản xuất sản phẩm từ plastic
4101425750 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA SEN BÌNH ĐỊNH 1.726.721.591.394,0 6.351.677.738,0            0,368 Sản xuất sắt, thép, gang
4101014951 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÒA PHÁT - BÌNH ĐỊNH 3.068.449.793.631,0 1.513.596.347,0            0,049 Sản xuất sắt, thép, gang
4100628187 CÔNG TY CP BÊ TÔNG NHƠN HỘI 59.873.213.908,0 1.262.947.864,0            2,109 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
4101456847 CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG MÊ KÔNG BÌNH ĐỊNH 137.137.146.278,0 2.582.953.056,0            1,883 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
4100749738 CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG PHÚ TÀI 92.563.481.766,0 926.404.296,0            1,001 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
4100258810 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG QUANG TRUNG 27.594.968.052,0 798.049.594,0            2,892 Sản xuất các cấu kiện kim loại
4100599539 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY LẮP HÙNG VƯƠNG 114.649.831.943,0 1.779.742.038,0            1,552 Sản xuất các cấu kiện kim loại
  Tỷ suất bình quân ngành sx vật liệu xây dựng           2,034  
1800590430-004 CÔNG TY THỦY ĐIỆN AN KHÊ - KA NAK - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN 90.795.247,0 9.079.525,0          10,000 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
4100605687 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN TRÀ XOM 126.319.832.278,0 12.301.866.278,0            9,739 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
4100562786 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH 568.621.572.667,0 54.462.612.197,0            9,578 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
4100663872 Công Ty Cổ Phần Tiên Thuận 27.743.614.845,0 2.614.940.244,0            9,425 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
4100541602 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH 64.118.093.471,0 5.851.074.653,0            9,125 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
4101478230 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ CÔNG NGHỆ CAO TTP BÌNH ĐỊNH 136.893.662.424,0 11.595.734.724,0            8,471 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
5901091837 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM VIỆT 99.599.543.378,0 6.111.877.013,0            6,136 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
4101435540 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN AN QUANG 62.468.677.587,0 3.219.858.692,0            5,154 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
0400101394-007 CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH ĐỊNH 4.411.382.704.928,0 28.309.072.500,0            0,642 Truyền tải và phân phối điện
  Tỷ suất bình quân ngành điện           7,586  
4100258747 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 875.803.924.162,0 22.422.790.494,0            2,560 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
4100364174 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẬT MINH 211.738.811.738,0 2.920.100.092,0            1,379 Xây dựng công trình đường bộ
4100266716 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỐNG ĐA 63.095.228.182,0 820.870.505,0            1,301 Xây dựng công trình đường bộ
0106248709 CÔNG TY CỔ PHẦN BOT BẮC BÌNH ĐỊNH VIỆT NAM 203.240.812.089,0 19.708.577.025,0            9,697 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
4101406211 Công Ty TNHH Đầu Tư Bot Bình Định 222.644.125.805,0 20.175.620.843,0            9,062 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
4100713629 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KIM CÚC 30.643.589.407,0 2.637.493.150,0            8,607 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
4100259388 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ BÌNH ĐỊNH 113.231.345.917,0 1.961.026.449,0            1,732 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
4100259814  Bộ Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh Bình Định. Nhà Khách T102 1.660.317.407,0 20.301.724,0            1,223 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
4100437457 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TẤN THÀNH 324.140.431.733,0 2.274.933.379,0            0,702 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4101503092 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG FUJIWARA 14.279.962.111,0 1.062.211.625,0            7,438 Xây dựng nhà các loại
4100267156 CÔNG TY TNHH 28/7 BÌNH ĐỊNH 7.392.859.634,0 467.571.920,0            6,325 Xây dựng nhà để ở
4100362466 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & XÂY DỰNG NAM NGÂN 169.998.412.883,0 4.114.409.155,0            2,420 Xây dựng nhà để ở
4100596520 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂU VIỆT 111.246.059.604,0 645.701.483,0            0,580 Xây dựng nhà không để ở
  Tỷ suất bình quân ngành xây dựng           4,079  
0400259800-002 CÔNG TY CỔ PHẦN DANA - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 162.841.712.341,0 1.176.064.140,0            0,722 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
3600252847-020 CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI 514.397.340.390,0 2.087.683.725,0            0,406 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
4101478022 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TOYOTA BÌNH ĐỊNH 386.565.082.135,0 681.464.287,0            0,176 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
  Tỷ suất bình quân ngành mua bán ô tô           0,435  
0100101611-012 Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật 1 Trung ương - Chi Nhánh Nam Trung Bộ 52.715.872.090,0 985.052.330,0            1,869 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
4101538232 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI BIDIPHAR 204.686.249.816,0 1.714.365.721,0            0,838 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
0103126572-024 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢO VIỆT - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 11.320.854.791,0 20.376.020,0            0,180 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
4101496141 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BIA QUY NHƠN 603.513.591.456,0 2.913.363.962,0            0,483 Bán buôn đồ uống
4300338326-002 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN MIỀN TRUNG TẠI BÌNH ĐỊNH 365.572.578.869,0 909.235.898,0            0,249 Bán buôn đồ uống
5900182111-010 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Gia Lai Tại Quy Nhơn 20.690.207.714,0 157.074.261,0            0,759 Bán buôn chuyên doanh khác
4101414639 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TRUNG LIÊN 48.033.468.313,0 236.665.155,0            0,493 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
0301175691-015 Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại TP. Hồ Chí Minh - Co.opmart An Nhơn 59.044.379.397,0 647.344.334,0            1,096 Bán buôn chuyên doanh khác
  Tỷ suất bình quân ngành bán buôn           0,746  
4100537490 Trạm Vật Tư Thuốc Thú Y Bình Định 13.398.982.014,0 23.927.369,0            0,179 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
4100506252 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sài Gòn Co.Op Bình Định 353.149.887.784,0 6.184.359.323,0            1,751 Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại
0301045759-039 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN - SJC QUY NHƠN 154.472.727,0 15.447.273,0          10,000 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
3300854978-002 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ESPACE BUSINESS HUẾ TẠI BÌNH ĐỊNH 349.395.319.960,0 4.612.240.355,0            1,320 Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
0104831030-035 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL TẠI BÌNH ĐỊNH 69.565.005.728,0 376.754.961,0            0,542 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
  Tỷ suất bình quân ngành bán lẻ           2,758  
4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 1.502.589.433.285,0 13.537.961.715,0            0,901 Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
4100600576 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN ANH TUẤN 58.424.790.450,0 31.597.230,0            0,054 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
0301785224-003 Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Xích Đạo 10.172.093.899,0 149.846.082,0            1,473 Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
4100258909 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI 104.529.138.297,0 3.313.815.350,0            3,170 Sản xuất hoá chất cơ bản
4100405487 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÌNH ĐỊNH 157.453.008.876,0 59.272.173,0            0,038 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
4100739909-003 Chi Nhánh Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy Nhơn 519.992.380.636,0 37.750.002.096,0            7,260 Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia
4101191767 CÔNG TY CỔ PHẦN PISICO - HÀ THANH 298.269.521.772,0 14.926.020.656,0            5,004 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
4100587491 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUY NHƠN 158.687.012.185,0 4.147.232.631,0            2,613 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
4100258761 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY BÌNH ĐỊNH 212.506.294.527,0 2.689.881.782,0            1,266 Sản xuất giày dép
4100318964 CÔNG TY TNHH HOÀNG TÂM 110.333.727.822,0 1.351.690.372,0            1,225 Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
0300644051-030 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LOTTERIA VIỆT NAM TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH 7.301.019.630,0 238.227.842,0            3,263 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
3600244645-023 CHI NHÁNH CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM TẠI BÌNH ĐỊNH 20.355.917.044,0 407.118.348,0            2,000 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
4100300251 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ BÌNH ĐỊNH 129.724.227.092,0 2.204.579.418,0            1,699 Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa
  Tỷ suất bình quân ngành sản xuất           2,305  
5900189438-004 KHÁCH SẠN BÌNH DƯƠNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN - TỔNG CÔNG TY 15 5.530.718.880,0 419.529.998,0            7,585 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
4100266427 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ PNT QUY NHƠN 1.025.530.797,0 50.758.029,0            4,949 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
4100480452 CÔNG TY CP DU LỊCH SÀI GÒN - QUI NHƠN 12.044.381.368,0 399.669.246,0            3,318 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
0300465937-004 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM - VIETRAVEL - CHI NHÁNH QUY NHƠN 6.849.092.056,0 170.513.213,0            2,490 Điều hành tua du lịch
4100258747-011 KHÁCH SẠN HẢI ÂU - CHI NHÁNH CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47 23.975.149.930,0 1.640.650.786,0            6,843 Khách sạn
  Tỷ suất bình quân ngành dịch vụ lưu trú           5,037  

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay1,681
  • Tháng hiện tại30,119
  • Tổng lượt truy cập1,178,613
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với các dịch vụ công của ngành Thuế Bình Định?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây