DOANH NGHIỆP BỎ ĐỊA CHỈ KINH DOANH CÓ DẤU HIỆU RỦI RO HÓA ĐƠN

Thứ sáu - 26/04/2024 04:07 371 0
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP BỎ ĐỊA CHỈ KINH DOANH 2023
CƠ QUAN THUẾ ĐÃ RA THÔNG BÁO CÓ DẤU HIỆU RỦI RO VỀ HÓA ĐƠN

* Thông báo cảnh báo có dấu hiệu rủi ro hóa đơn được niêm yết công khai tại Trang thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh Bình Định: binhdinh.gdt.gov.vn chuyên mục "Thông tin cảnh báo NNT vi phạm"
STT MST TÊN DOANH NGHIỆP NGÀY THÔNG BÁO CẢNH BÁO
1 4101587857 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tân Hoàng Thịnh 10/01/2023
2 4101190019 Công ty TNHH Xây Dựng Phú Cường Hưng 10/01/2023
3 4101609250 Công ty TNHH Tổng hợp Thương mại Dịch vụ An Bình 11/01/2023
4 4101409798 Công ty Cổ phần VNA 19/01/2023
5 4101517923 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Ỷ Thiên 14/02/2023
6 4101579503 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trịnh Đức 15/02/2023
7 4101527713 Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Tân Tín 27/02/2023
8 4101602985 Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Trần Gia 27/02/2023
9 4101615141 Công ty TNHH Đầu tư Khai thác Khoán sản Quốc Hiếu 28/02/2023
10 4101588882 Công ty TNHH TM DV SX Minh Thiện 28/02/2023
11 4100894492 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tứ Cường 28/02/2023
12 4101614483 Công ty TNHH MTV Tân Hải Yến 08/03/2023
13 4100116710 Công ty TNHH Hoàng Sơn Tam Quan 08/03/2023
14 4101618424 Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Văn Nhiều 13/03/2023
15 4101495469 Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp và Dịch vụ Vận tải Thịnh Nhất 17/03/2023
16 4101598538 DNTN Thọ Ninh 20/03/2023
17 4101591936 Công ty TNHH Lâm Sản Thanh Hằng 20/03/2023
18 4101569086 Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Thành Phát 22/03/2023
19 4100935558 Công ty TNHH Việt Úc 23/03/2023
20 4101605619 Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ Tổng hợp Gia Lâm 27/03/2023
21 4101609236 Công ty TNHH Lốp ô tô Miền Trung 29/03/2023
22 4101497339 Công ty TNHH Thương mại Thiên Sáng 29/03/2023
23 4101230889 DNTN Hai Lộc Quán 30/03/2023
24 4101424281 Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Xuất Nhập khẩu Vạn Phát 31/03/2023
25 4101567963 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Minh Ngân 07/04/2023
26 4101504307 Công ty TNHH MTV Xây lắp Thiết kế Viễn Thông Hưng Thịnh 08/04/2023
27 4101598798 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại VKT 08/04/2023
28 4101576291 Công ty TNHH Dịch vụ - Du lịch và Sự kiện Quốc tế 08/04/2023
29 3507100035 HTX Phú Hoà 10/04/2023
30 4100858198 HTX Nông nghiệp Nhơn Hoà 10/04/2023
31 4101605986 Công ty CP Thương mại Dịch vụ Xây lắp Miền Trung 11/04/2023
32 4101563895 Công ty TNHH Chế biến lâm sản MIDACO 11/04/2023
33 4101620046 Công ty TNHH Quy Nhơn Candy Tourist 12/04/2023
34 4101183910 Công ty TNHH MTV Kỹ Nghệ Sơn Phủ Center 12/04/2023
35 4101616392 Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Việt Hoa 12/04/2023
36 4101535023 Công ty TNHH Dịch vụ Nam Khang 12/04/2023
37 0311282766-006 Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Đức Tâm 17/04/2023
38 4101551346 Công ty TNHH MTV Tổng hợp Hoàng Quân 17/04/2023
39 4101508196 Công ty TNHH Vệ sinh Công nghiệp TDV Care 17/04/2023
40 4101566134 Công ty TNHH Thương mại Thuận Việt 17/04/2023
41 4101607373 Công ty Cổ phần Thương mại Nền tảng Tan One 17/04/2023
42 4101450806 Công ty Cổ phần nhựa Bình ĐỊnh 18/04/2023
43 4101448348 Công ty TNHH MTV Thương mại tổng hợp Thành Công 18/04/2023
44 4101592127 Công ty TNHH Dịch vụ Thoa Nguyên 19/04/2023
45 4101612013 Công ty TNHH Đầu tư Dương Sơn 20/04/2023
46 4101617389 Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hòn Ngọc Việt 21/04/2023
47 4101589621 Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Tổng hợp Thành Đạt 21/04/2023
48 4101607398 Công ty Cổ phần dịch vụ Đời sống Tan Living 25/04/2023
49 4101615913 Công ty TNHH Nông sản Ninh Bình 27/04/2023
50 4101616385 Công ty Xây dựng Thương mại Tiến Lợi 27/04/2023
51 4101615617 Công ty TNHH Văn phòng phẩm An Nhiên 05/05/2023
52 4101613105 Công ty TNHH MTV Xăng dầu Nhật Tân 05/05/2023
53 4100943742 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Kỹ Thuận Anh Phương 05/05/2023
54 4101552396 Công ty TNHH Sản Xuất TMDV May Mỹ Tài 08/05/2023
55 4101508478 Công ty TNHH SX TM Phúc Tứ 09/05/2023
56 4101623590 Công ty TNHH TM DV XD Mộc Đức 08/05/2023
57 4101599309 Công ty Cổ phần IVN 10/05/2023
58 4101607140 Công ty Cổ phần Xã hội Tây Nguyên Xanh 12/05/2023
59 4101414759 Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Hướng Nam 12/05/2023
60 4101614684 Công ty TNHH Tổng hợp Phúc An Việt 15/05/2023
61 4100858127 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trường Phú 20/05/2023
62 4101528763 Công ty TNHH Thương mại Trường Cửu 23/05/2023
63 4101443693 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Kỹ Thuật Tân Lộc 22/05/2023
64 4101519705 Công ty TNHH Atlanteak CM 24/05/2023
65 4101609363 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tân Tiến Hưng 26/05/2023
66 4101617043 Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Xuyên 31/05/2023
67 4101598351 Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ diện (M&E) Tiến Gia 30/05/2023
68 4101611404 Công ty TNHH SX-TM-DV Đại Thạnh 30/05/2023
69 4101551032 Công ty TNHH Vận tải Du lịch Tân Nhật Quang 31/05/2023
70 4101578732 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kê và Đầu tư Xây dựng Khang An 06/06/2023
71 4101145422 Công ty TNHH Nam Đại Sơn 06/06/2023
72 4101502268 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phi Phụng 06/06/2023
73 4101616716 Công ty TNHH San lấp Xây dựng An Khang 06/06/2023
74 4101616000 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Xây dựng Thanh Long 06/06/2023
75 4101551522 Công ty TNHH Tư vấn Giáo dục Bình An 06/06/2023
76 4101447539 Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp Hoàng An 08/06/2023
77 4101599267 Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Đá Granite Phúc Khang 09/06/2023
78 4101075129 Công ty TNHH San xuất Thương mại Dịch vụ Thịnh Phát 09/06/2023
79 4101541933 Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Vận tải HLT 10/06/2023
80 4101505131 DNTN Thương mại Bằng Hoàng 09/06/2023
81 4101420713 Công ty TNHH cơ khí thương mại xây dựng Tấn Đạt 12/06/2023
82 4101559359 Công ty TNHH Xây dựng thương mại IQ 14/06/2023
83 4101501779 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Van Gia Hưng Thịnh 14/06/2023
84 4100482795 Công ty TNHH Đoàn Thị Kim 14/06/2023
85 4101502437 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Thịnh Hưng 13/06/2023
86 4101543779 Công ty TNHH Giáo dục Thương mại Tấn Lợi 15/06/2023
87 590151016-001 Công ty TNHH DV Bao vệ vệ sỹ An Bình - Chi nhánh Bình Định 15/06/2023
88 4101465520 Công ty Cổ phần Du lịch Ventosa 16/06/2023
89 4101508319 Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ An Phú Bình 16/06/2023
90 4101621667 Công ty TNHH Minh Chính QN 16/06/2023
91 4101570471 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ MIYABI LEGEND 22/06/2023
92 4101576090 Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thịnh Phát 29/06/2023
93 4101437876 Công ty TNHH Lữ hành Xuyên Á 03/07/2023
94 4101578449 Công ty TNHH Ventosa 03/07/2023
95 4101553449 Công ty TNHH Vi diệu pháp hành Thiền Thị Nại Quy Nhơn 03/07/2023
96 4101612768 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Kenneth Corp 05/07/2023
97 4101554481 Công ty Cổ phần An Sinh Foods Việt Nam 06/07/2023
98 4101553985 Công ty TNHH Đăng Quang MTV 06/07/2023
99 4101788729 Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Trung Thành 06/07/2023
100 4101601413 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Trường 07/07/2023
101 4101558246 Công ty TNHH Sunny Quy Nhơn Tourist 07/07/2023
102 4101563609 Công ty TNHH TM XD Trường Úc 10/07/2023
103 4101435981 Công ty TNHH Thương mại Nguyễn Khang 13/07/2023
104 4101041289 Công ty TNHH Xây dựng Thanh Trúc 21/07/2023
105 41014633971 Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Tổng hợp Nam Phát 26/07/2023
106 4101551321 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhà hàng Hải Minh 26/07/2023
107 4101457946 Công ty TNHH Dịch vụ Vân Tải Mai Thi 27/07/2023
108 4101589540 Công ty TNHH Dịch vụ Vận Tải Gia Hưng 27/07/2023
109 4101177427 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Kim Sa 28/07/2023
110 4101534830 Công ty TNHH Tổng hợp và Thương mại Phúc Hưng 27/07/2023
111 4100976346 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Anh Nhựt 02/08/2023
112 4101515179 Công ty TNHH Xây dựng An Phát Đạt 02/08/2023
113 4101626150 Công ty TNHH TM Tổng hợp Song Long 03/08/2023
114 4101485855 Công ty TNHH TM-Dv Hà Quang Thắng 03/08/2023
115 4101599669 Công ty TNHH SX TM DV Đức Quang Huy 04/08/2023
116 4101616787 Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Tân Dương 07/08/2023
117 4101563599 Công ty TNHH TM-DV Công nghiệp Anh Thi 07/08/2023
118 4101443397 Công ty TNHH Vân tải Thương mại Tuấn Kiệt 08/08/2023
119 4100695923 Công ty TNHH Dịch vụ Vận Tải Đào Vũ 08/08/2023
120 4101036930 Công ty TNHH Vận tải Xây dựng Vinh Hạnh 08/08/2023
121 4101412569 Công ty TNHH Dịch vụ Vân Tải Duy Anh 08/08/2023
122 4101440773 DNTN vận tải Mạnh Tiến 08/08/2023
123 410606820 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đầu tư Thiên Long 09/08/2023
124 4101603146 Công ty TNHH Sap 09/08/2023
125 4101563599 Công ty TNHH TM-DV Anh Thi 09/08/2023
126 4101485975 Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp Hoàng Hiếu 09/08/2023
127 4101597615 Công ty Cổ phần Khu du lịch Nông Trại Xanh 14/08/2023
128 4100666496 DNTN SX TM Đồng Tiến 14/08/2023
129 4101553110 Công ty TNHH MTV Khôi Vũ 17/08/2023
130 4101627115 Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hoài Nhơn 17/08/2023
131 4101620624 Công ty TNHH Chế biến gỗ Hoàng Việt 17/08/2023
132 4101610841 Công ty TNHH Nhà Hàng Hy Vọng 23/08/2023
133 4101607616 Công ty TNHH Chế biến gỗ Mộc Thịnh 24/08/2023
134 4101573692 Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Trường Sơn 30/08/2023
135 4101572963 Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp HTK 25/08/2023
136 41016219227 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hùng Thuận 25/08/2023
137 4101549607 Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Dịch vụ Hoàng Linh 31/08/2023
138 4101546466 Công ty TNHH Tổng hợp Đông Bảo 06/09/2023
139 4101623939 Công ty TNHH Truyền Thông Du lịch Tre Việt 05/09/2023
140 4101586878 Công ty CP Đầu tư Sản xuất Hà Bình 13/09/2023
141 4101606394 Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và Năng lượng xanh Tiến Gia Hưng 14/09/2023
142 4101559909 Công ty TNHH xây dựng Tổng hợp Thuận Thắng 20/09/2023
143 4100364671 Công ty TNHH Phước Nghi 20/09/2023
144 4101586130 Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Tổng hợp Thiên Phước 23/09/2023
145 4101556841 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Một thành viên Hùng Đạt 23/09/2023
146 4101587374 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch xanh Travel 23/09/2023
147 0201954253-001 CN Bình Định - Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Kỹ Thuật Miền Bắc 23/09/2023
148 4101629602 Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Vệ sĩ Bình Định 26/09/2023
149 4101544620 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Tư vấn Thế Anh 26/09/2023
150 4101594614 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nhà hàng Anh Khoa 02/10/2023
151 4100431173 DNTN Minh Đức 02/10/2023
152 4101498506 Công ty TNHH Cơ khi Xây dựng Trung Liên 02/10/2023
153 4101590190 Công ty TNHH Phân vi sinh Miền Trung Tây Nguyên 02/10/2023
154 4101581206 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Trường Phúc 05/10/2023
155 4101480430 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Thảo Viên 05/10/2023
156 4101574505 Công ty TNHH Quảng cáo Mỹ Thuật Nguyễn Thịnh 05/10/2023
157 4101614268 Công ty TNHH TM DV TH Anh Khoa 05/10/2023
158 4101453701 Công ty TNHH Cây Xanh chiếu sáng và Môi trường Đô thị Tây Sơn 05/10/2023
159 4101615543 Công ty TNHH Xây dựng HQN 06/10/2023
160 4101526477 Công ty TNHH Cơ điện Bảo Khánh Quy NHơn 06/10/2023
161 4101404888 Công ty TNHH KQ 09/10/2023
162 4101343561 Công ty TNHH XD DV TM Gia Phát 16/10/2033
163 4101580876 Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Tổng hợp Minh Khang 16/10/2033
164 4101622290 Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Linh Chương 17/10/2023
165 4101567923 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Bình Minh 18/10/2023
166 4101577986 Công ty TNHH MTV Tân Gia Phúc 18/10/2023
167 4101910803 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thành Đạt 20/10/2023
168 4101629602 Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Vệ sĩ Bình Định 20/10/2023
169 4101601036 Công ty TNHH Bồi Dưỡng Kiến thức Engmath 20/10/2023
170 4101591652 Công ty TNHH Dịch vụ Du Lịch Hi Quy Nhơn 20/10/2023
171 0400398416-002 Chi nhánh Công ty Cổ phần Giám định Thái Dương 23/10/2023
172 410512805 Công ty TNHH Ngô Đình Sa Vi 23/10/2023
173 4101580876 Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Tổng hợp Minh Khang 24/10/2023
174 4101484410 Công ty TNHH Sản xuất Tiến Bảo 26/10/2023
175 4100524981 Công ty TNHH Hoàng Vũ 26/10/2023
176 4101434988 Công ty TNHH Dịch vụ Vận Tải Vạn Thuân 26/10/2023
177 4101602784 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Thành Bình Định 27/10/2023
178 4101578267 Công ty TNHH Minh Nguỵ 07/11/2023
179 4100615861 Công ty TNHH Vận Tải Hoàn Hảo 07/11/2023
180 4101034965 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tấn Phước 10/11/2023
181 4101623248 Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Anh Vũ 14/11/2023
182 4101592790 Công ty TNHH TM DV TH Thế Kim 15/11/2023
183 4101616610 Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp Đức An 17/11/2023
184 4101448412 Công ty TNHH Sản xuất Nguyên Phú 17/11/2023
185 4101416932 DNTN Dịch vụ Khách Sạn Tây Nguyên 23/11/2023
186 4101564338 Công ty TNHH Thương mại và Thiết kế nội thất Vân Anh 24/11/2023
187 4101509471 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Lan Vinh 27/11/2023
188 4101530843 Công ty TNHH Chế biến gỗ Việt Đức 29/11/2023
189 4101545529 Công ty TNHH Tổng hợp Thiên An 29/11/2023
190 4101551508 Công ty TNHH Quy Nhơn Food 30/11/2023
191 4101628006 Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Xuân Vinh 05/12/2023
192 4101530032 Công ty TNHH TM Thuận Phát 89 05/12/2023
193 4101535707 Công ty TNHH Phuc Thịnh Đông Nam 01/12/2023
194 4101480549 Công ty TNHH Dịch vụ Anh Nguyễn 07/12/2023
195 4101587335 Công ty TNHH Công nghệ Truyền Thông Fabotech 07/12/2023
196 4101622565 Công ty TNHH Dịch vụ Dilaca 07/12/2023
197 4101261044 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Kim Sơn 07/12/2023
198 4101427363 Công ty TNHH V.A.D.U.C.O 07/12/2023
199 4101489401 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cơ khí và Xây dựng Huy Việt 08/12/2023
200 4100612243 DNTN In Vũ Lê 08/12/2023
201 4101589036 HTX DV Nông nghiệp Đông Lâm 08/12/2023
202 4101615173 Công ty TNHH Đầu tư Khai thác Khoán sản Hiếu Hoàng 11/12/2023
203 4101424813 Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Thuận Phong 11/12/2023
204 4100267043 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Vĩnh Yên 14/12/2023
205 4101489320 Công ty TNHH Vân tải Thương mại Tam Quan 14/12/2023
206 4101575971 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đá Granite Phú Tài 14/12/2023
207 4101586821 Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Thương mại Nguyên Phong 18/12/2023
208 4101574368 Công ty TNHH Xây dựng Tân Huy Thắng 18/12/2023
209 4101614645 Công ty TNHH My House Quy 18/12/2023
210 4101441368 Công ty TNHH Tổng hợp Phúc Tiên 18/12/2023
211 4101550938 Công ty TNHH MTV Tổng hợp Minh Khôi 18/12/2023
212 4101447899 Công ty TNHH Sản Xuất Thương mại và Dịch vụ Hồng Phước 19/12/2023
213 0108097205-002 Công ty TNHH Quốc tê Neva - Chi nhánh Quy Nhơn 20/12/2023
214 4101589124 Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Thương mại Nội thất Huỳnh Gia 20/12/2023
215 4101625573 Công ty TNHH Duy Trụ 20/12/2023
216 4101409653 Công ty TNHH Trang trí Nội thất Bảo Thanh 20/12/2023
217 4101630799 Công ty TNHH TM XD TH Bảo Ngọc 21/12/2023
218 4101484146 Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Nhơn Hội 27/12/2023
219 4101577785 Công ty TNHH Trọng Khoa Chemicals 27/12/2023
220 4101520475 Công ty TNHH Tấn Seven 27/12/2023
221 4101618992 Công ty TNHH TM XNK Minh Quân 27/12/2023
222 0316173520-017 Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ diện Thiên Hưng - Chi nhanh 27/12/2023
223 4101548671 Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp và Thương mại DPH 27/12/2023
224 4101543634 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Địa Ốc T&T Reality 27/12/2023
225 4101538320 Công ty TNHH Xây dựng Tân Thành Đạt 27/12/2023
226 4101561400 Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - TP Bình ĐỊnh 29/12/2023

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay1,881
  • Tháng hiện tại56,197
  • Tổng lượt truy cập1,130,617
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với các dịch vụ công của ngành Thuế Bình Định?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây